Έρευνα

http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search
http://www.doaj.org
http://www.atiner.gr
http://www.toolkitsportdevelopment.org
http://digicoll.library.wisc.edu/ACRLWSS
http://www.shu.ac.uk/research/sirc
SPORTDiscus
http://www.eric.ed.gov
http://www.la84foundation.org/5va/over_frmst.htm
http://www.sbrnet.com
http://www.sqw.co.uk
http://www.sportseconomics.com
http://www.intute.ac.uk
http://www.statistics.com
http://www.socialresearchmethods.net (research methods)
http://managementhelp.org (research methods)
http://www.sportsci.org/resource/stats/index.html (statistics)
http://www.apastyle.org
http://www.minimaxconsulting.com
https://digitalresearchtools.pbworks.com

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επιτροπή Ιστότοπου

Διευθυντής Π.Μ.Σ., μέλος Ε.Τ.Ε.Π., Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ., Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Υπεύθυνος Ιστότοπου

Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Ε.Τ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

© 2024 – All rights reserved

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο