Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα μπορούν να ενεργοποιήσουν τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής με ταυτοπροσωπία, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν είναι τα παρακάτω:

  1. Μετάβαση στη σελίδα https://studentaccount.uop.gr για οδηγίες ενεργοποίησης του Ιδρυματικού Λογαριασμού.
  2. Μετάβαση στη σελίδα https://uregister.uop.gr για την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού.
  3. Για θέματα λειτουργίας του Ιδρυματικού Λογαριασμού οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να μπαίνουν στον σύνδεσμο https://studentaccount.uop.gr/request , να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτημα στην Τεχνική Υποστήριξη.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία του Ιδρυματικού Λογαριασμού χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

  • https://***.uop.gr (όπου *** το εκάστοτε τμήμα) 

Ιστοσελίδα του τμήματος όπου αναρτώνται ανακοινώσεις σχετικές με τις εγγραφές  – δηλώσεις μαθημάτων – ωρολόγιο πρόγραμμα κ.α. Είναι απαραίτητο να  παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις του Τμήματος. 

Ιστοσελίδα στην οποία κατόπιν της ταυτοποίησης των στοιχείων σας και της ενημέρωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος, σας παρέχει οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμό σας καθώς και οδηγίες τεχνικής  υποστήριξης για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε στη λειτουργία του  ιδρυματικού λογαριασμού σας. 

Ιστοσελίδα στην οποία ενεργοποιείτε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και διαχειρίζεστε το κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Ορίζετε νέο κωδικό σε περίπτωση απώλειας. 

Ιστοσελίδα που εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και σας παρέχει  ακαδημαϊκό mail και τα ψηφιακά εργαλεία σε Google Workspace της Google. 

Ιστοσελίδα που εισέρχεστε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και σας προσφέρει  τις ψηφιακές υπηρεσίες του Microsoft Office 365.

Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Γραμματείας, στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, δηλώνετε ανά εξάμηνο τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε, ενημερώνεστε για βαθμολογίες μαθημάτων και αιτείστε την χορήγηση βεβαιώσεων από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

Ιστοσελίδα, στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και παρακολουθείτε τα μαθήματα του εξαμήνου που έχετε δηλώσει. Περιέχει ανακοινώσεις διδασκόντων, εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων, κ.λπ. 

Ιστοσελίδα η οποία ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Ιστοσελίδα της Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπεύθυνη για την υποστήριξη και το σχεδιασμό των υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Ιδρύματος. Μέσω της υπηρεσίας αυτής γίνεται διανομή και πρόσβαση σε λογισμικό που παρέχει το Πανεπιστήμιο δωρεάν στα μέλη του όπως είναι το SPSS, MATLAB, το ArcGIS, το ANSYS.

Η υπηρεσία Help-Desk υποστηρίζει όλους τους χρήστες σε αιτήματα ή προβλήματα που αφορούν: νέα σύνδεση στο δίκτυο τηλεματικής,ακύρωση ή μεταφορά σύνδεσης, βλάβη σύνδεσης, εγκατάσταση νέου δικτυακού εξοπλισμού, προβλήματα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχουν τα τμήματα του Πανεπιστημίου (voice-mail, e-mail, name, www, ftp, dial-up) και υποστήριξη σε χρήστες για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο.

Μέσω της ιστοσελίδας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πα.Πελ. (ΜΟΔΙΠ), συμπληρώνονται τα ατομικά απογραφικά δελτία, τα δελτία των μαθημάτων και άλλα δελτία, αναλύονται και διεκπεραιώνονται οι ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των Τμημάτων. 

Δομή Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης – WeCare του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου η οποία έχει στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών συμβουλευτικής  και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές του. Η Δομή Συμβουλευτικής και  Ψυχολογικής Υποστήριξης – WeCare έχει στελεχωθεί με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες της σε προπτυχιακούς/ές, μεταπτυχιακούς/ές και διδακτορικούς/ες φοιτητές/τριες με σκοπό την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών τους. 

To Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στελεχώνεται από Ιατρικό, Νοσηλευτικό και  Διοικητικό Προσωπικό και οι δράσεις του αφορούν θέματα σίτισης (αιτήσεις  υποβάλλονται στο https://sitisi.uop.gr ), στέγασης, προγράμματα Erasmus+ και  θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με τους Τμηματικούς Ακαδημαϊκούς  Συντονιστές, παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση σε φοιτητές και αποφοίτους  για θέματα: Μεταπτυχιακών Σπουδών, Υποτροφιών, Σχεδιασμού επαγγελματικής  σταδιοδρομίας, Συμβουλευτικής Υποστήριξης για θέματα σύνταξης βιογραφικού  σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και προετοιμασίας συνεντεύξεων.

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και  υποβάλλετε αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο). 

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και δηλώνετε  τα διδακτικά συγγράμματα των μαθημάτων που παρακολουθείτε.

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με συλλογές βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών για  την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Βασική μέριμνα η εξασφάλιση  πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές. Παροχή σεμιναρίων/workshops και webinars για την αποτελεσματική χρήση του πληροφοριακού εξοπλισμού των βιβλιοθηκών και για την εκπαίδευση των χρηστών στην χρήση εργαλείων Κειμενικής Ομοιότητας και Βιβλιογραφικών Αναφορών και Προτύπων. 

Heal-Link  Online δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές (ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα) για τα μέλη του Ιδρύματος.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιέχει την πνευματική παραγωγή του Ιδρύματος. Διαθέτει συλλογές Διδακτορικών Διατριβών, Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, Διπλωματικών Εργασιών και άλλων εργασιών που δεν κατατάσσονται σε κάποια από τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με συλλογές βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών για  την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Βασική μέριμνα η εξασφάλιση  πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές. 

Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού,  διαδραστικού, πολυμεσικού βιβλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και είναι, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επιτροπή Ιστότοπου

Διευθυντής Π.Μ.Σ., μέλος Ε.Τ.Ε.Π., Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ., Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Υπεύθυνος Ιστότοπου

Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Ε.Τ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

© 2024 – All rights reserved

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο