Διεθνείς Οργανισμοί & Ινστιτούτα

Sport Management Association of Australia and New Zealand (SMAANZ)
http://www.smaanz.org

North American Society for Sport Management
http://www.nassm.com

European Association for Sport Management
http://www.easm.net

International Association of Sport Law
http://iasl.org

International Sports Lawyer Association (ISLA)
http://www.isla-int.com

Trim & Fitness International Sport For All Association (TAFISA)
http://www.tafisa.net

The International Olympic Committee (IOC)
http://www.olympic.org

International Sports Sciences Association
http://www.issaonline.com

International Association of Athletics Federations (IAAF)
http://www.iaaf.org

International Sport and Culture Association (ISCA)
http://www.isca-web.org

International Association for the Philosophy of Sport (IAPS)
http://iaps.net

International Sociology of Sport Association
http://www.issa.otago.ac.nz

International Health, Racquet and Sports club Association
http://cms.ihrsa.org

International Association of Assembly Managers
http://www.iaam.org

International Sport Show Producers Association (ISSPA)
http://www.sportshow.org

International Doping Tests & Management (IDTM)
http://www.idtm.se

International Mind Sports Association (IMSA)
http://www.imsaworld.com

Club Managers Association of Europe (CMAE)
http://www.cmaeurope.org

European Network of Sport Science, Education & Employment (ENSSEE)
http://www.enssee.eu

European Observatoire of Sport and Employment (EOSE)
http://www.eose.org

National Association fro Sport and Physical Education
http://www.aahperd.org

American Academy of Kinesiology and Physical Education
http://www.aakpe.org

National Athletic Trainers’ Association
http://www.nata.org

National Association of Sports Commissions (NASC)
http://www.sportscommissions.org

Institute of Sport management
http://www.ismhome.com

National Sports Marketing Network
http://www.sportsmarketingnetwork.com

Sport In Society-Northeastern University
http://www.northeastern.edu/sportinsociety

Stadium Managers Association (SMA)
http://www.stadiummanagers.org

Sport and Recreation Law Association
http://web.me.com/staceyaltman12/SRLA/Home.html

Sports Turf Managers Association (STMA)
http://www.stma.org

Institute of Groundsmanship (IOG)
http://www.iog.org

Institute of Sport and Recreation Management
http://www.isrm.co.uk

Central Council of Physical Recreation (CCPR)
http://www.ccpr.org.uk

International sport Press Association
http://www.aipsmedia.com

Olympia Project
http://www.e-olympia.org

Aligninga European Higher Educational Structure In Sport Science
http://www.aehesis.de

Institute for Sport, Parks and Leisure
http://www.ispal.org.uk

Centre for the International Business of Sport
http://www.coventry.ac.uk/researchnet/d/691

Football Safety Officers Association
http://www.fsoa.org.uk

Business In Sport and Leisure
http://www.bisl.org

Venue Management Association (Asia and Pacific)
http://www.vma.org.au

Europeans Athletics
http://www.european-athletics.org

Institute for Diversity and Ethics in Sport
http://www.tidesport.org

National Audit Office
http://www.nao.org.uk

Running Sports-Skills & Support for sports Volunteers
http://www.runningsports.org

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance
http://www.aahperd.org

The premier site for health & physical education teachers
http://www.pecentral.org

Commission on Sport Management Accreditation (COSMA)
http://www.cosmaweb.org

Universities that offer sport management programs
http://www.allbusinessschools.com/faqs/sports-management.php

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επιτροπή Ιστότοπου

Διευθυντής Π.Μ.Σ., μέλος Ε.Τ.Ε.Π., Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ., Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Υπεύθυνος Ιστότοπου

Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Ε.Τ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

© 2024 – All rights reserved

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο