Βιβλία

Ελληνικά


http://www.ekt.gr
http://www.biblionet.gr
http://library.panteion.gr:8080/dspace

 

Αγγλικά

 

  • 2009

Applied Sport Management Skills
by Robert N. Lussier, David Kimball
Examining Sports Development
by Mike Collins
Foundations of Sport Management
by Andy Gillentine & R. Brian Crow
Olympic Legacies: Intended and Unintended Political, Cultural, Economic and Educational
by J.A. Mangan &Mark Dyreson
Qualitative Research in Sport Management
by Allan Edwards & James Skinner
Sport Management: Principles and Applications
by Russell Hoye, Matthew Nicholson, Aaron Smith, Bob Stewart & Hans Westerbeek
Sport Policy and Development: An Introduction
by Daniel Bloyce & Andy Smith
Sport and Policy
by Chris Auld, Russell Hoye, Matthew Nicholson, Barrie Houlihan

  • 2008

Marketing the Sports Organisation Building Networks and Relationships
by Alain Ferrand & Scott McCarthy
16th EASM European Sport Management Conference “Management at the Heart of Sport”
by European Association for Sport Management
The Business of Sports. A Primer for Journalists
by Mark Conrad & Mark Conrad

  • 2007

Contemporary sport management?
by Janet B. Parks, Jerome Quarterman & Lucie Thibault
International cases in the business of sport
by Simon Chadwick, Dave Arthur
Managing People in Sport Organizations: a strategic human resource management perspective (Sport Management)
by Tracy Taylor, Alison Doherty & Peter McGraw
The Political Economy of Global Sporting Organisations
By John Forster & Nigel Pope
A Wider Social Role for Sport: Who’s Keeping the Score?
by Fred Coalter

  • 2006

Managing Sport Facilities and Major Events
by Hans Westerbeek, Aaron Smith, Paul Turner, Paul Emery, Christine Green & Linda van Leeuwen
The Football Manager: A History (sport In the Global Society)
by Neil Carter
Sports law?
by Simon Gardiner
Why Sports Morally Matter
by William Morgan
Working with Volunteers in Sport: Theory and Practice
by Graham Cuskelly, Russell Hoye & Chris Auld

  • 2005

Community sport: oral and written evidence Prof Margaret Talbot OBE
by Great Britain Parliament House of Commons Culture, Media and Sport Committee
Elite sport development: policy learning and political priorities?
Mick Green by Barrie Houlihan
Leisure and recreation management?
by George Torkildsen
OCR national level 2 in sport?
by George Caplan & Philip Smith
Principles and practice of sport management?
by Lisa Pike Masteralexis, Carol A. Barr & Mary A. Hums
Qualitative methods in sports studies?
by David L. Andrews, Daniel S. Mason & Michael L. Silk
Recreational sport management?
by Richard F. Mull, Kathryn G. Bayless & Lynn Marie Jamieson
Sport business management in Aotearoa/ New Zealand?
by Chris Collins & Linda Trenberth
Strategic and performance management of Olympic sport organisations?
by Jean-Loup Chappelet & Emmanuel Bayle
The Best Things Ever Said About Sports, Management & Marketing?
by Louis E. Boone & David L. Kurtz
The Business of Sports: Cases and Text on Strategy and Management
by George Foster, Stephen A. Greyser & Bill Walsh

  • 2004

Australian Sport – Better by Design? The Evolution of Australian Sport Policy
by Bob Stewart, Matthew Nicholson, Aaron Smith, Hans Westerbeek
Design The Evolution of Australian Sport Policy
by Bob Stewart, Matthew Nicholson, Aaron Smith, Hans Westerbeek
Managing public sport and leisure services?
by Leigh Robinson
OCR sport examined?
by Paul Beashel, Andy Sibson & John Taylor
Strategic sports event management: an international approach?
by Guy Masterman
The business of sports?
by Scott Rosner & Kenneth L. Shropshire
The business of sport management?
by John Beech & Simon Chadwick
The commercialisation of sport?
by Trevor Slack

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επιτροπή Ιστότοπου

Διευθυντής Π.Μ.Σ., μέλος Ε.Τ.Ε.Π., Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ., Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Υπεύθυνος Ιστότοπου

Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Ε.Τ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

© 2024 – All rights reserved

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο