Ακαδημαϊκά περιοδικά

 • A
  Athletic Insight – The Online Journal of Sport Psychology

 

 • C
  Career Development International
  Coaching: an international journal of theory, research & practice

 

 • D
  Development and Learning in Organizations

 

 • E
  Entertainment and Sports Law Journal (ESLJ)
  European Business Review
  European Sport Management Quarterly
  European Journal of Marketing

 

 • H
  Health Club Management
  Human Resource Management International Digest

 

 • I
  Inquiries in Sport & Physical Education
  International Sports Law Review
  International Journal of Educational Management
  International Journal of Public Sector Management
  International Journal of Quality & Reliability Management
  International Journal of Sport Communication
  International Journal of Sport Management and Marketing (IJSMM)
  International Journal of Sports Science & Coaching
  International Journal of the History of Sport
  International Review for the Sociology of Sport

 

 • J
  Journal of Adventure Education and Outdoor Learning
  Journal of Applied Sport Psychology
  Journal of Business Strategy
  Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education
  Journal of Intercollegiate Sport
  Journal of Leisure Research
  Journal of Management Development
  Journal of Managerial Psychology
  Journal of Physical Education, Recreation & Dance (JOPERD)
  Journal of Services Marketing
  Journal of Sport Administration & Supervision (JSAS)
  Journal of Sport Behavior
  Journal of Sports Economics
  Journal of Sport Management (JSM)
  Journal of Sports Media
  Journal of Quantitative Analysis in Sports
  Journal of Sport & Social Issues.
  Journal of Sport (&) Tourism
  Journal of Teaching in Physical Education

 

 • L
  Legal Aspects of Sport
  Leisure Management
  Leisure Sciences
  Leisure Studies

 

 • M
  Management Decision
  Managing Leisure
  Managing Service Quality
  Measurement in Physical Education & Exercise Science
  Measuring Business Excellence

 

 • N
  New Zealand Journal of Outdoor Recreation

 

 • P
  Panstadia International
  Physical Education & Sport Pedagogy

 

 • Q
  Quality Assurance in Education
  Quest

 

 • R
  Recreational Sports Journal (RSJ)
  Research Quarterly for Exercise and Sport (RQES)

 

 • S
  Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators
  Strategy & Leadership
  Soccer & Society
  Sociology of Sport Journal
  Sport, Education & Society
  Sport, Ethics & Philosophy
  Sport in History
  Sport in Society
  Sport Journal
  Sport Management Education Journal
  Sport Management International Journal-Choregia
  Sport Management Review
  Sport Marketing Quarterly
  Science & Sports

 

 • T
  Team Performance Management
  Training & Management Development Methods

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επιτροπή Ιστότοπου

Διευθυντής Π.Μ.Σ., μέλος Ε.Τ.Ε.Π., Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ., Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Υπεύθυνος Ιστότοπου

Γεωργακόπουλος Γεώργιος, Ε.Τ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και
Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

© 2024 – All rights reserved

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο