Διάστημα υποβολής αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-24

από

19/05/2023 έως 15/09/2023

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος      Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας