Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

                

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (ΦΕΚ 3123/31-7-2018). Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: (α) Μάνατζμεντ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, (β) Μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και (γ) Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την δια ζώσης εκπαίδευση (που περιλαμβάνει 65% των συνολικών ωρών διδασκαλίας) και τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (που περιλαμβάνει 35% των συνολικών ωρών διδασκαλίας). Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

έχει παραταθεί έως τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, 23:55 ώρα Ελλάδος.

Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική αίτηση, ο/η υποψήφιος-α καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ως αρχεία pdf. Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε κάποιο πεδίο είναι παραπάνω από ένα αρχείο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα ενιαίο αρχείο pdf (π.χ. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας & η επίσημη μετάφρασή του). Αναλυτικά ο φάκελος ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (Παράρτημα Ι). (υποχρεωτικό) Η είσοδος στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ γίνεται από τον δικτυακό τόπο http://195.251.113.134/formtools/modules/form_builder/published/pms_application.php
 2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας. (υποχρεωτικό).
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (υποχρεωτικό)
 4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης Περάτωσης Α΄ κύκλου Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου/διπλώματος από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17). (υποχρεωτικό)
 5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος Α΄ κύκλου Σπουδών απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του αιτούντος καθώς και η βαθμολογία του σε όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικό)
 6. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από την γραμματεία του οικείου Τμήματος (εφόσον ο τίτλος και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην αναλυτική βαθμολογία ή στο παράρτημα διπλώματος). (προαιρετικό)
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β2 επιπέδου σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ (το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο). (υποχρεωτικό)
 8. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια (Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών που θα συμπεριληφθούν είναι 4). (προαιρετικό)
 9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίων, εάν υπάρχουν. (Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων που θα συμπεριληφθούν είναι 4 σε περιοδικά και 4 σε πρακτικά συνεδρίων). (προαιρετικό)
  1. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα). (προαιρετικό)
  2. Άλλοι τίτλοι σπουδών (1ου , 3ου ή 3ου κύκλου σπουδών) (προαιρετικό)

Επιπλέον, στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι αποδέχονται την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679). Επίσης, αναμένεται η δημοσίευση του κανονισμού του Π.Μ.Σ. σε ΦΕΚ.

Ο μη πλήρης φάκελος συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη διαδικασία :

Αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, με συνολική βαθμολογία κατά ανώτερο 75 μόρια (Συνεκτίμηση της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και ερευνητικής-συγγραφικής δραστηριότητας του υποψήφιου-ιας). Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε κλίμακα βαθμολογίας από 1-10 ανάλογα με τη συνάφεια των ανωτέρω χαρακτηριστικών με τους στόχους του ΠΜΣ «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων». Επίσης, η διαδικασία περιλαμβάνει Συνέντευξη των υποψηφίων με συνολική βαθμολογία κατά ανώτερο 25 μόρια που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018. Για τις αιτήσεις υποψηφίων που θα γίνουν εντός του διαστήματος παράτασης οι συντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 9 Οκτωβρίου 2018, μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype).

H διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Ενστάσεις επι των προσωρινών αποτελεσμάτων μπορούν να υποβάλλονται εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιλεγέντων θα ανακοινωθούν με το πέρας της διαδικασίας. Τα μαθήματα του Προγράμματος αρχίζουν τον Οκτώβριο του Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 και οι μέρες και ώρες διεξαγωγής του χαρακτηρίζονται από ευελιξία με σκοπό την διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρ. Άννα Κουρτεσοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματείας του ΠΜΣ «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ. 23100 κάθε Δευτέραέως Παρασκευή 09:00–14:00, τηλέφωνο:27310-89670, Φαξ: 27310-89656, ιστοσελίδα http://pmssm.uop.gr/ και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">akourtes@uop.gr.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής, Θάνος Κριεμάδης

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (με βάση τις οδηγίες του ΑΣΕΠ)

Για την Αγγλική γλώσσα η καλή γνώση Αγγλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία:

1. FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE.

2. BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.

3. International English Language Testing System (IELTS) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 4,5 έως 5,5.

4. Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

5. (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH τουΠανεπιστημίου MICHIGAN.

6. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCELή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE

COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF

B2).

7. CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

8. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςκαλήςγνώσης).

9. TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογίααπό 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

10. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

11. PEARSON LCCI EFB) LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σεπερίπτωση

που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

12. PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό

«Distinction” ή “Credit

13.OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).

14. ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

15. Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

16. Test of Interactive English, B2 + Level.

17. TestofInteractiveEnglish, B2Level.

18. NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

19. Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα

Σημείωση:

(ι) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

(ιι) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

Η αρχική προκύρηξη είναι διαθέσιμη για μεταφόρτωση εδώ

Η προκήρυξη με την νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμη εδώ