Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

                

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών διάρκειας 18 έως 24 μηνών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου στην Ελλάδα (ακαδ. έτος έναρξης 2018-2019) με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ, ανάλογα τον τόπο σπουδών του υποψήφιου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εάν επιθυμούν, στην ΕΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

 

Σας διαβιβάζεται το μήνυμα του Αναπλ. Καθηγητή Α. Τσιάρα, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου:

«Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί από 03.12.2018 έως και 14.12.2018.

Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που έχετε διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://e-secretary.uop.gr), κατόπιν να επιλέξετε «Δηλώσεις / η δήλωσή μου» και για κάθε μάθημα να επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Αξιολογήστε το μάθημα». Αναλυτικές οδηγίες για χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/evalsys 2

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας, και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τις απαντήσεις με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που τις παρείχε.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο. Ήδη, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα Τμήματα έχουν επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων, τα στατιστικά στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://modip.uop.gr/eval-stats Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αλλά και την εικόνα κάθε ξεχωριστού μαθήματος τα Τμήματα, τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος θα προχωρήσουν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και των υπηρεσιών».

Η Γραμματέας του Τμήματος

Άννα Παπαστρατάκου

 

Η επιτροπή Αξιολόγησης του ΠΜΣ με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» αποφασίζει την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για το ακ. έτος 2018 – 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω έντονων καιρικών συνθηκών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αττική, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις για το Σάββατο 29/09/2018. Οι συνεντεύξεις για το ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση SKYPEστις 9 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.  

Θα ενημερωθείτε σχετικά με την διαδικασία συνεντεύξεων και το χρόνο-προγραμματισμό την επομένη εβδομάδα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχει παραταθεί έως τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, 23:55 ώρα Ελλάδος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστη­μίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (ΦΕΚ 3123/31-7-2018). Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: (α) Μάνατζμεντ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, (β) Μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και (γ) Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την δια ζώσης εκπαίδευση (που περιλαμβάνει 65% των συνολικών ωρών διδασκαλίας) και τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (που περιλαμβάνει 35% των συνολικών ωρών διδασκαλίας). Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

έχει παραταθεί έως τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, 23:55 ώρα Ελλάδος.

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί από 07.05.2018 έως και 18.05.2018.

 

Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ.

Αιτήσεις Ενστάσεων  γίνονται δεκτές μέσω φαξ στο 2731089656 απο την Δευτέρα 10/07/2017 έως και 19/07/2017

 

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2017-2018. 

Μετά την επιτυχή αναθάθμιση του eclass στην έκδοση 3 έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα για είσοδο στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Σχολής (videoconf.uop.gr) μέσα απο τα εργαλεία των μαθημάτων του eclass.

Ετσι θα είναι δυνατή η σύνδεσή σας στην τηλεκπαίδευση μέσα απο ένα περιβάλλον που θα είναι κοινό για όλους και δεν θα χρειάζεται να κάνετε είσοδο σε διαφορετικά υποσυστήματα.

Επίσης θα έχετε διαθέσιμο όλο το υλικό του κάθε μαθήματος καί τα εργαλεία του eclass.

Αρχίζοντας απο την 17-10-2016 όλοι θα πρέπει να μπείτε υποχρεωτικά με τον τρόπο αυτό.

Οσον αφορά την είσοδο στις εικονικές αίθουσες διδασκαλίας ισχύει η διαδικασία που ξέρατε απο πέρυσι.

Το παλιό σύστημα θα διατηρηθεί μόνο σαν εφεδρικό.

Οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ